Vinnere Trafikksikkehetskonkurransen

Det kom inn 3 bidrag til trafikksikkerhetskonkurransen vi har gjennomført på skolen. Alle tre var gode film bidrag.

Bidrag 1: Elisabeth Mønsås med flere          Hjelmbruk
Bidrag 2: Stine B. Djupvik med flere             Refleksbruk
Bidrag 3: Marthea Askildsen med flere        Mobilbruk og uoppmerksomhet i trafikken

Trafikksikkerhetsambassadørene har etter en gjennomgang kåret bidrag 3 (Marthea med flere) til vinner av bidragene på Mandal videregående skole. Gevinsten vil bli klar i starten av uke 13.

Vinnerbidraget går videre til fylkesfinalen. Hvis skolens bidrag skulle vinne vil skolen motta kr 5000. Elevrådet og trafikksikkerhetsambassadørene bestemmer hva pengene skal brukes til på skolen.  

Vinnerbidraget ser du under.