Publisering av standpunktkarakterer Vg3, Vg3 påbygg, Vg4 påbygg 

Skolen publiserer alle standpunktkarakterer på Skolearena: papir med ordet kararkterer skrevet på - Klikk for stort bilde   
►Fredag 11. juni kl. 12

Frist for å sette/publisere standpunktkarakter i det ene faget eleven eventuelt er trukket ut i til muntlig eksamen: 
►Senest dagen før eksamen avlegges – gjelder kun de elevene som er trukket ut til eksamen. 

Faglærer offentliggjør standpunktkarakteren i faget for eleven som er trukket ut til muntlig når lærer og elev treffes på forberedelsesdagen. Standpunktkarakteren offentliggjøres, og eleven signerer på at karakteren er mottatt.

OBS! Dersom elever på Vg3 ønsker å benytte seg av hurtigklagebehandling, må skolen gi elevene en kort klagefrist (13. juni) slik at skolens klagesaksbehandling er ferdigstilt i P360 innen onsdag 16. juni kl. 1500. Det betyr at eleven må sende inn klagen i løpet av helgen (11. – 13. juni).

Publisering av standpunktkarakterer Vg1 og Vg2 YF og SF

Vg2 YF og SF
Skolen publiserer alle standpunktkarakterer på Skolearena:
►Onsdag 16. juni kl. 15

Vg1 YF og SF
Skolen publiserer alle standpunktkarakterer på Skolearena: 
►Fredag 18. juni kl. 14

VIKTIG: Informasjon vedrørende sykdom/koronarelatert fravær fra eksamen (DOCX, 62 kB)

For informasjon om eksamen eller karakterer ta kontakt med servicetorget på skolen.

Til toppen