Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eleveksamen

Fristen for å klage er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med, karakteren.

Klage på formelle feil (IDporten)

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for eksamensresultatet. Du kan altså ikke klage hvis du mener at karakteren er for streng.

Du får opplyst karakteren umiddelbart etter eksamen. Du kan også finne karakteren i Visma InSchool få dager etter eksamen.

Dersom du får medhold i klagen skal karakteren annulleres, og du har rett til å gå opp til ny eksamen neste semester med ny sensor. Gjelder det en eksamen du har blitt trukket ut til, skal det trekkes på nytt.