- vi bryr oss

Helse- og oppvekstfaget forbereder deg til å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner.

Du som velger helse- og sosialfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeide med mennesker i alle livssituasjoner.  I flere yrker kreves det politiattest.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Liker du å være med mennesker? Ønsker du et spennende yrke? 
Helse- og oppvekstfaget er valget! Faget tar for seg hele mennesket, der dine holdninger og kunnskaper står sentralt.

Helse- og oppvekstfaget forbereder deg til å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner.

Arbeidsmarkedet trenger fagarbeidere som ønsker å ta på seg viktige samfunnsoppgaver som helsefagarbeidere, ambulansearbeidere eller barne- og ungdomsarbeider.

På Vg1 lærer du de grunnleggende kunnskapene i helse- og oppvekstfaget.

Det første året har du som elev både fellesfag og programfag. Fellesfagene er norsk, engelsk, kroppsøving, matematikk og naturfag.

 

Programfagene er:

  • helsefremmende arbeid

  • kommunikasjon og samhandling

  • yrkesutøvelse

  

Skolen legger også til rette for at elevene får prosjekt til fordypning. Faget gir en mulighet til fordypning i et emne, også praksis ute i bedrifter er en vanlig læreform for utdanningsprogrammet.

Les mer om de ulike valgmulighetene for Vg2 i fanen til venstre.

av Rita Kvinge Døvik, publisert 28. september 2015 | Skriv ut siden